Oferta

OFERTA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO

Wykonujemy koncepcje programowo-przestrzenne dla budynków, takich jak:

✔ Obiekty motoryzacyjne:

- salony samochodowe,

- warsztaty serwisowe,

- kompleksy motoryzacyjne,

- stacje kontroli pojazdów,

- myjnie i inne,

✔ obiekty handlowe,

✔ obiekty służby zdrowia,

✔ obiekty weterynaryjne,

✔ różnego rodzaju laboratoria,

✔ obiekty użyteczności publicznej,

✔ obiekty przemysłowe,

✔ obiekty logistyczne,

✔ obiekty hotelowe,

✔ obiekty gastronomiczne:

- restauracje,

- bary,

- kawiarnie,

- firmy cateringowe,

- piekarnie,

- zakłady cukiernicze,

- zakłady garmażeryjne,

- cukiernie i inne.